Západ v Českom stredohorí

SEM
foto:  2  (z  28)
TAM