Západ v Českom stredohorí

SEM
foto:  7  (z  15)
TAM